Inschrijven

Inschrijven bij dansschool eMotions verschiet middels het invullen van een inschrijfformulier. Kijk bij het lesrooster wanneer welke lessen gegeven worden. Je mag 3 keer gratis deelnemen aan een les. Wil je daarna gezellig blijven dansen, vul dan het inschrijfformulier in.

Deelnemen aan één van de selectiegroepen betekent deelnemen aan audities. Om op niveau les te kunnen geven, is een bepaald niveau van de dansers gewenst. Via audities worden leden uitgenodigd voor de selectie. Houdt de website in de gaten voor eventuele  komende auditiedagen.

Wil je graag de sfeer proeven van eMotions, ben je altijd welkom een keertje te komen kijken of mail naar sandra_hier@hotmail.com.

Inschrijfformulier

MV

Contributie voor seizoen 2020/2021

Dansschool eMotions is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Dit betekend dat alle leden bondscontributie afdragen aan de KNGU. Tevens is via de KNGU voor alle leden een verzekering afgesloten.

De contributie wordt 3x per dansseizoen geïnd, in oktober, februari en mei. In totaal voor 10 maanden (uitgezonderd de maanden juli en augustus).

Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. U dient op te zeggen voor de eerste van de maand. Er is geen restitutie van contributiebetalingen mogelijk.

De contributie wordt via een automatisch incasso voldaan.

De bedragen voor de contributie zijn uitgaande van 1 uur per week les:

leden t/m 15 jaar: € 14,00 per maand
Bondscontributie per maand: € 2,26

leden 16 jaar en ouder: € 15,50 per maand
Bondscontributie per maand: € 2,78

Inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 5,00

Volg je meerdere lesuren, dan wordt voor elke volgend extra lesuur per maand in rekening gebracht:

Tweede uur: € 9,50
Derde uur: € 6,00
Vierde uur € 5,00